ขั้นตอนการเช่า

2.เข้าชมร้าน
3.ติดต่อ
4.เลือกชุด
5.การจัดแต่งทรงผมและแต่งหน้า

6.การแต่งชุดกิโมโน

7.เดินเล่น

8.กลับ